Ocelové konstrukce

ocelkonstrukce

 
 Jak často se musí ocelové konstrukce kontrolovat?
  • 1x ročně (běžná prohlídka) - třída CC3
  • 1x za 5 let (podrobná prohlídka) - třída CC3
  • 1x za 5 let (běžná prohlídka) - třída CC1 a CC2
  • 1x za 10 let (podrobná prohlídka) - třída CC1 a CC2
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
  • ČSN 73 2604
  • ČSN EN 1990 ed.2

 Dělení kovových konstrukcí

dle třídy následků:
  • CC3 (největší následky) - stadióny, koncertní sály, budovy určené pro veřejnost...
  • CC2 (střední následky) - obytné budovy, kancelářské budovy...
  • CC1 (malé následky) - zemědelské budovy, budovy pro skladovací účely...