Pracovní plošiny

plosina

 
 Jak často se musí pracovní plošiny kontrolovat?
1x ročně
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
Vyhláška č. 19/1979 Sb.
ČSN ISO 18893
ČSN EN 1808
 

 Jak dělíme pracovní plošiny?

dle skupiny
  • A - svislý průmět těžiště zatížení je vždy uvnitř klopných hran (nůžkové atd.)
  • B - svislý průmět těžiště může být mimo klopné hrany (teleskopické, výložníkové atd.)
dle typu
  • typ 1: pojezd plošiny je možný jen v přepravní poloze
  • typ 2: pojezd se zvednutou pracovní plošinou ovládán z jednoho místa na podvozku
  • typ 3: pojezd se zvednutou pracovní plošinou ovládán z jednoho místa na plošině

Pozn.: typy 2 a 3 se velmi často kombinují.