Vysokozdvižné vozíky

vzv

 
 Jak často se musí kontrolovat vozíky?
1x ročně
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
NV č. 378/2001 Sb.
ČSN 26 8805
 

 Jak dělíme vozíky?

dle skupin
 • Třída I.elektrické vozíky
 • Třída II. motorové vozíky (vozíky se spalovacím motorem)
dle druhů
 • A - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
 • B - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
 • C - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
 • D - vysokozdvižné ručně vedené
 • E - vysokozdvižné s pákovým řízením
 • W1 - vysokozdvižné s volantovým řízením do 5t nosnosti nákladu
 • W2 - vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5t nosnosti nákladu
 • G - vysokozdvižné se zdvíhací plošinou
 • Z - zvláštní vozíky