Nízkotlaké kotelny

nizko

 
 Jak často se musí kotelny kontrolovat?
1x ročně
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
Vyhláška č. 91/1993 Sb.
NV č. 101/2005 Sb.
  
 Co nazýváme kotelnou?
Objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel a splňuje tyto podmínky:
  • 1. Parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa.
  • 2. kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa. Popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu.

 Jak dělíme kotelny?

dle kategorie
  • kotelna I. kategorie - kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW
  • kotelna II. kategorie - kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW
  • kotelna III. Kategorie - kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW