Komíny - kontroly a čištění spalinové cesty

komin

 
 Jak často se musí provádět čištění komínů?
1x ročně
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
Vyhláška č. 34/2016 Sb.
Zákon č. 133/1985 Sb.
 
 Revize komínu neznamená čištění spalinové cesty.
 (provádíme obě činnosti)
 
 Kdy provádíme revizi komínu ?
  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu (při kolaudaci)
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, proveden a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty
 Co znamená čištění a kontrola spalinové cesty?
Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.Po vyčištění spalinové cesty dochází ke kontrole spalinové cesty.
 
Čištění nebo kontrolu spalinové cesty nemůže provádět kdokoliv, ale musí jít o osobu, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.