Tlakové nádoby

tlak

 
 Jak často se musí tlakové nádoby kontrolovat?
1x ročně
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
Vyhláška č. 18/1979 Sb.
ČSN 69 0012
 

 Jak dělíme tlakové nádoby stabilní?

dle skupin:
  • Skupina 1 – nebezpečné tekutiny podle zvláštního právního předpisu (zákona č.157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích).
  • Skupina 2 - zahrnuje všechny ostatní tekutiny nezařazené ve skupině 1.
dle tříd:
  • třída 1: pro plyny, páry s tlakem větším než 0,5 bar a kapaliny s teplotou větší než je jejich bod varu při tlaku 0,5 bar pro tekutiny skupiny 1, je-li objem větší než 1 L a součin PS.V větší než 25 bar.L nebo přetlak PS větší než 200 bar
  • třída2: pro plyny, páry s tlakem větším než 0,5 bar a kapaliny s teplotou větší než je jejich bod varu při tlaku 0,5 bar pro tekutiny skupiny 2, je-li objem větší než 1 L a součin PS.V větší než 50 bar.L nebo přetlak PS větší než 1 000 bar
  • třída 3: pro kapaliny s teplotou nižší než je jejich bod varu při tlaku 0,5 bar pro tekutiny skupiny 1, je-li objem větší než 1 L a součin PS.V větší než 200 bar.L nebo přetlak PS větší než 500 bar
  • třída 4: pro kapaliny s teplotou nižší než je jejich bod varu při tlaku 0,05 MPa pro tekutiny skupiny 2 je-li přetlak PS větší než 10 bar a součin PS.V větší než 10 000 bar.L nebo přetlak PS větší než 1 000 bar
  • třída 5: a) nádoby s vnějším přetlakem (podtlakem) s tekutinou skupiny 1;  b) nádoby s vnějším přetlakem (podtlakem) s tekutinou skupiny 2.