Plynové zařízení

plyn

 
 Jak často se musí kontrolovat plynové zařízení?
výchozí revize - nutná pro zapojení nových plynových zařízení (kotlů)
1x ročně - kontrola plynových zařízení (kotlů)
1x za 3 roky (provozní revize) - kontrola plynových rozvodů (kontrola úniku plynu, funkčnost uzávěrů, plynoměru, těsnost...)
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
Vyhláška 85/1978 Sb.
 
Výchozí revizní zpráva:
Výchozí revize se musí provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi ve většině případech zajišťuje dodavatelská firma a bývá součástí dodávky nového plynového zařízení.
 
Provozní revize:

Kontrola těsnosti všech spojů a úniku plynu na plynových rozvodech. Kontrola funkčnosti hlavního uzávěru, vedlejších uzávěrů, plynoměrů, regulátorů a kontrola uzávěrů plynových spotřebičů. Kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání. Celková vizuální kontrola a stav plynovodu.

Případy, kdy se provádí také provozní revize:
  • zařízení je více jak 6 měsíců mimo provoz
  • po ukončení zkušebního provozu
  • je provedena generální oprava, nebo zásah, který má vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení
  • po nucené odstávce z provozu - z důvodu provozní nehody nebo poruchy