Elektro

elektro

 
 Jak často se musí provádět elektro revize?
Perioda kontroly se liší dle druhu prostředí, rizika ohrožení osob, užívání...
Přesnou periodu určí revizní technik.
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
ČSN 33 1600 ed.2
ČSN 33 1500
ČSN EN 62305-3
ČSN EN 60204-1 ed.2
ČSN  33 2000
ČSN EN 60079-17 ed. 4
 

 Jak můžeme dělit elektro zařízení?

dle typu:
  • spotřebiče
  • elektroinstalace
  • hromosvody
  • stroje
  • elektroinstalace s nebezpečím výbuchu
  • zdravotnické instalace