Regály

regaly

 
 Jak často se musí regály kontrolovat?
1x ročně
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
NV č. 101/2005 Sb.
Zákon č. 309/2006 Sb.
 
Obsah kontroly regálů:
 • Vypracování a vedení veškeré dokumentace skladového zařízení
 • Bezpečnostní značení ve skladovém prostoru
 • Stabilita regálů, označení nosností regálových buněk a regálového sloupce
 • Vychýlení sloupku od vertikály
 • Poškození nárazem jakékoliv části konstrukce
 • Stav a účinnost všech komponentů
 • Trhliny svárů nebo původního materiálu
 • Stav podlahy pod regálem
 • Umístění přepravních prostředků v regálu a na podlaze
 • Umístění břemen na paletě
 • Stavební provedení skladu, vzhledem k použité technice a technologii

 Jak dělíme regály?

dle typu
 • paletové
 • konzolové
 • stromečkové
 • hřebenové
 • skříňové
 • otočné