Žebříky

zebrik

 

 Jak často se musí žebříky kontrolovat?

1x ročně
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
NV č. 378/2001 Sb.
ČSN EN 131-2 +A1
 
 Obsah kontroly žebříků:
 • Stabilita žebříků
 • Tuhost spojů
 • Deformace štěřínů
 • Deformace příčlí
 • Jednotlivé prvky
 • Vybavení
 • Zatěžování žebříků s ohledem na jejich nosnost
 • Jednotná vzdálenost mezi příčlemi
 • Označení žebříku štítkem max. nosnosti a termínem kontroly
 • Kontrola typu žebříku - hobby vs. profi
 • Celkový technický stav

 Jak dělíme žebříky?

dle typu
 • jednodílné
 • štaflovité
 • kloubové
 • dvoudílné
 • teleskopické
 • schůdky - jednostranné
 • schůdky - oboustranné
 • třídílné
 • pracovní plošiny