Požární klapky

pktm901

 
 Jak často se musí požární klapky kontrolovat?
1x ročně
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
Vyhláška č. 246/2001 Sb.
 
 Kde jsou umístěny požární ucpávky v objektu?
Požární ucpávky(prostupy) se instalují do prostupů a spár, které oddělují jednotlivé požární úseky v objektech. Požárně dělící konstrukce jsou často protnuty potrubím, elektroinstralacemi, vzduchotechnikou aj., které degradují funkčnost pořárně dělící konstrukce. Díky použití požárních ucpávek dochází v místě jejich instalace k zamezení šíření ohně a kouře.
 

 Jak dělíme požární ucpávky?

dle typu uzavíracího impulzu
  • teplotní
  • elektrické
  • mechanické

dle požární odolnosti

dle tvaru VZT potrubí
  • kruhové požární klapky
  • hranaté požární klapky