Požární uzávěry (okna, dveře, otvory)

PU5

 
  Jak často se musí požární uzávěry kontrolovat?
1x ročně
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
Vyhláška č. 246/2001 Sb.
 
 Funkčnost požárních uzávěrů v objektu?
Požární uzávěry slouží k zamezení šíření požáru a kouře mezi jednotlivými požárními úseky a umožňovaly bezpečnou evakuaci osob.
 

 Jak dělíme požární ucpávky?

dle protipožární konstrukce
  • dveře, dvířka
  • okna
  • vrata
  • otvory

 Protipožární značení:

stitek protipozani dvere