Požární ucpávky

puc

 
 Jak často se musí požární ucpávky kontrolovat?
1x ročně
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
Vyhláška č. 246/2001 Sb.
 
 Kde jsou umístěny požární ucpávky v objektu?
Požární ucpávky(prostupy) se instalují do prostupů a spár, které oddělují jednotlivé požární úseky v objektech. Požárně dělící konstrukce jsou často protnuty potrubím, elektroinstralacemi, vzduchotechnikou aj., které degradují funkčnost pořárně dělící konstrukce. Díky použití požárních ucpávek dochází v místě jejich instalace k zamezení šíření ohně a kouře.
 
 Jak dělíme požární ucpávky?
dle materiálu prostupů
  • kabely, kabelové lávky a žlaby
  • kovové potrubí
  • plastové potrubí
  • vzduchotechnika
  • kombinované prostupy
  • diletační a konstrukční spáry