Hydranty

hydrant
 
 Jak často se musí hydranty (požární vodovody) kontrolovat?
1x ročně - hydranty
1x za 5let - tlaková zkouška hadic
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
Vyhláška č. 246/2001 Sb.
ČSN EN 671-1 až 3
ČSN 730873
 
 Jak dělíme hydranty?
vnější
  • nadzemní
  • podzemní
vnitřní
  • se zploštělou hadicí
  • s tvarově stálou hadicí