Hasicí přístroje

hp

 
 Jak často se musí hasicí přístroj kontrolovat?
1x ročně
 
 Jaký právní předpis nařizuje kontrolu?
Vyhláška č. 246/2001 Sb.
 
 Jak dělíme hasicí přístroje?
dle hasiva
 • práškové (třída: A, B, C)
 • vodní (třída: A)
 • sněhové (třída: B, C)
 • pěnové (třída: A, B)
 • plynové (třída: B, C)
 • speciální (třída: A, B , F)
dle třídy požáru
 • Třída A - požáry pevných látek (dřevo, papír, uhlí, sláma, textil, plasty apod.)
 • Třída B - požáry kapalin (benzín, barvy, olej, alkohol, vosk apod.)
 • Třída C - požáry plynů (acetylén, metan, vodík, propan apod.)
 • Třída D - požáry hořlavých kovů (hliník, hořčík, draslík, sodík)
 • Třída F - požáry jedlích olejů a tuků (speciální hasivo)
dle velikosti
 • ruční
 • pojízdné
 • přívěsné