Požární ochrana

Zavedení funkčního systému PO dle legislativních požadavků

 • Zpracování, vedení a aktualizace dokumentace
  • Začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí
  • Požární řád
  • Požární poplachová směrnice
  • Požární evakuační plán
  • Řád ohlašovny požárů
  • Dokumentace zdolávání požárů
  • Posouzení požárního nebezpečí
  • Stanovení organizace požární ochrany
  • Tematický a časový rozvrh školení požární ochrany
  • Požární kniha
  • A další dokumenty, které musíte zpracovávat, vést a aktualizovat.
 • Vedení knihy kontrol PO
 • Pravidelné preventivní kontroly objektů v majetku či užívání zadavatele, z hlediska PO, včetně zápisů se specifikací zjištěného stavu a předkládání návrhů opatření
 • Audit PO u zadavatele na vyžádání (např. při výstavbě, rekonstrukci apod.)
 • Audit systému PO u zadavatele před nahlášenou kontrolou státního požárního dozoru
 • Účast na kontrolách prováděných pracovníky státního požárního dozoru (HZS kraje)
 • Jednání s pracovníky státního požárního dozoru (HZS kraje)