IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění

  • zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení
  • zpracování žádosti o vydání změny integrovaného povolení
  • účast na jednáních předcházejících vydání integrovaného povolení
  • zpracování ročních zpráv o plnění podmínek uložených integrovaným povolením
  • vyhodnocení povinnosti zpracování základní zprávy (dle metodického dokumentu MŽP k problematice základní zprávy)
  • zpracování základní zprávy
  • účast na jednáních s orgány státní správy či při případných kontrolách