EIA - vliv na životní prostředí

  • vypracování oznámení podlimitního záměru
  • vypracování dokumentace pro zjišťovací řízení procesu EIA
  • zajištění vypracování dokumentace pro proces EIA