ADR – přeprava nebezpečných věcí

  • výkon funkce bezpečnostního poradce v rozsahu požadovaném ADR
  • vstupní audit ADR
  • proškolení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí
  • zpracování výroční zprávy ADR
  • zpracování vzorů přepravních dokladů