Obaly

  • zpracování čtvrtletních výkazů pro společnost EKO-KOM a.s. podle podkladů dodaných objednavatelem
  • odborný dohled nad nakládáním s obaly