Ochrana ovzduší

  • odborný dohled v oblasti ochrany ovzduší
  • sledování termínů autorizovaných měření emisí
  • vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
  • zpracování souhrnné provozní evidence
  • zpracování roční hmotnostní bilance organických rozpouštědel (VOC)
  • zpracování oznámení o poplatcích za znečišťování ovzduší
  • zpracování žádosti o povolení a změny provozu zdrojů znečišťování ovzduší
  • zpracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší
  • školení zaměstnanců
  • účast na jednáních s orgány státní správy či při případných kontrolách